VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 16-09-2020 09:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
0
7
3
31
0
3
1
3
0
1
3
3
2
2
1
4
4
2
1
4
4
4
5
2
2
1
1
0