VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 02-12-2020 09:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
0
2
2
20
0
4
2
2
4
0
3
3
2
2
1
2
2
0
2
0