Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 20 mei 2020