Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 22 april 2020