VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 04-11-2020 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
0
2
1
0
0
10
7
5
2
1
3
2
5
4
0
11
1
3
1
4
2
1
0
1
0