VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 08-01-2020 18:30 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
2
0
1
2
0
2
9
1
0
2
0
0
0
0
0
1
7
0
3
2
21
1
4
2
0
1
3
1
2
2
0