Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 03 maart 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD, 50PLUS en lijst Bittich sluiten zich herbij aan.

  In de statenbrief 2020BEM189-01 geeft het college invulling aan de door de VVD mede ingediende motie 101 uit 2019. De VVD fractie waardeert de inspanningen van het college om de beschikbaarheid van toiletvoorzieningen onder de aandacht te brengen bij gemeenten en terreinbeherende organisaties. Ook zijn we blij dat er bij het verbeterplan TOP’s wordt gezocht naar mogelijkheden om het aantal voorzieningen te vergroten. De beantwoording is echter weinig concreet en onze fractie verwacht meer resultaten dan een goed gesprek. Je zou bijna zeggen “ze dronken en glas, ze deden een plas, en alles bleef zoals het was”.

   

  Ten aanzien van de in de motie genoemde busstations verwacht de VVD fractie een extra inspanning van het college. Juist nu er sprake is van extra steun en het wellicht verlengen van de concessie moet hierover nú het gesprek gevoerd worden met de vervoerders en moeten concrete afspraken worden gemaakt over toiletvoorzieningen op busstations. Vele stations hebben vanwege arbo een voorziening voor chauffeurs, dan is het ook mogelijk om deze locaties te voorzien van publieke toiletten. We verwachten een inventarisatie van de stations waar wél, en waar geen voorzieningen te realiseren zijn. Dit zou nu echt een onderwerp zijn dat de VVD zou betrekken bij een komende concessie en dat dus nu bij een eventuele tussentijdse verlenging besproken moet worden. Overigens zijn er diverse commerciële partijen die bereid zijn om kiosk-toiletvoorzieningen te plaatsen tegen geringe kosten.

   

  Het argument van de snelfietsroutes begrijpen we. Toch is ook hier een extra inspanning mogelijk en noodzakelijk. De provinciale snelfietsroutes zijn gemeentegrensoverschrijdend en hebben niet alleen een functie voor recreanten, maar zijn ook een belangrijk middel om fietsen op langere afstanden te bevorderen. Juist voor mensen die regelmatig of onverwacht naar het toilet moeten is een fietsroute zonder voorzieningen een drempel om de fiets te nemen. De VVD verwacht van het college dat ze alle mogelijk aanwezige particuliere en publieke locaties langs snelfietsroutes overtuigend motiveert om deel te nemen aan de hoge noodapp. In Duitsland is het gebruikelijk dat particuliere locaties zoals horeca een kleine vergoeding ontvangen van de overheid om de schoonmaakkosten van toiletten te compenseren en het daarmee aantrekkelijk te maken deel te nemen aan openstelling ook voor niet gasten. Voor de provinciale snelfietsroutes is de provincie een logische partner om op deze wijze het aantal toegankelijke voorzieningen te vergroten. Is het college bereid om op één snelfietsroute een pilot uit te voeren om te kijken of op deze wijze de participatiegraat te verhogen is?

   

  Bij de natuurgebieden en recreatiegebieden gooit het college ook snel de handdoek in de ring. De motie verzocht om een inventarisatie. Hoeveel natuur- en recreatiegebieden hebben een bezoekerscentrum met een toegankelijk toilet? Hoeveel niet? Waar is wél, en waar is géén horeca aanwezig? Wat is er nodig om de gebieden die géén toegankelijke toiletvoorziening hebben toch ook aantrekkelijk te maken voor de honderdduizenden Utrechters die getroffen zijn door een blaas of darmprobleem? De VVD neemt aan dat het college toch ook wil dat onze natuur toegankelijk is voor deze doelgroep?

  Daar waar de provincie bijdraagt aan de exploitatie en ontwikkeling van natuurterreinen en recreatiegebieden, wandel- en/of fietsroutes hopen we dat de publieke belangstelling zo groot is dat deze ook investeringen in voorzieningen rechtvaardigt. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een terrein wekelijks door 1000 mensen wordt bezocht, die daar meer dan een uur verblijven, wekelijks tientallen mensen een toiletvoorziening nodig hebben. Bij de gevraagde inventarisatie zien wij dus ook graag terug bij welke plekken de provincie als stakeholder betrokken is, en hoeveel bezoekers gebruik maken van deze gebieden.

   

  De VVD fractie is teleurgesteld dat het college niet met meer enthousiasme invulling geeft aan deze breed door de staten gesteunde motie. De in de motie genoemde voorbeelden waren wat ons betreft ook slechts voorbeelden, het is met een beetje fantasie en overleg met belangenorganisaties mogelijk om echt iets te doen voor een grote doelgroep, die met weinig middelen in staat kan worden gesteld om beter te participeren in de maatschappij. De doelstelling van de motie, ook richting voorjaarsnota, was om inzicht te krijgen in de benodigde middelen, samenwerkingen en beleidsvelden waar concrete acties uit voort kunnen komen. Wij vragen het college dit alsnog in die geest uit te voeren.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...