VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 01-12-2021 09:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Berbel Ferwerda
0
0
0
0
5
3
3
2
0
4
5
5
3
6
4
3
4
3
4
6
0
2
3
3
4
3
3
3
1
2
0
0