Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 15 september 2021