VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 15-09-2021 09:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Berbel Ferwerda
0
0
0
0
7
2
2
1
0
2
2
2
9
3
4
4
2
3
0
2
1
3
3
1
3
4
1
3
7
3
1
3
4
4
2
4
6
6
6
2
2
0