VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 17-02-2021 09:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
0
2
2
2
0
2
9
3
3
3
0
1
6
2
2
2
2
3
2
9
4
2
0