Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 20 januari 2021

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.