VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 20-01-2021 09:00:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
0
0
0
3
2
0
0
4
0
1
3
9
3
3
0
3
2
9
2
4
3
4
7
1
4
2
2
5
1
2
2
0