Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 23 juni 2021