Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 26 mei 2021