VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 27-10-2021 09:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Berbel Ferwerda
0
0
1
0
2
2
2
3
0
4
5
3
7
Statenzaal
0
2
2
3
4
3
0
3
3
1
4
2
2
2
3
4
2
2
3
2
0
Algemene bijlage
Onderdelen Zomernota en Programmabegroting per commissie (pdf, 113,29 KB)