VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 31-03-2021 09:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt
Griffier: Dhr. drs. T.J. Dorst
0
0
1
0
0
3
2
7
0
8
2
2
7
3
0
1
1
2
4
3
2
11
2
5
3
1
12
1
2
4
4
2
3
7
1
0
0
Algemene bijlage
Voorzittersmail commissie BEM 31 maart 2021 (pdf, 139,75 KB)