Vergaderingen Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen op 22 juni 2022