VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 26-01-2022 09:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Berbel Ferwerda
0
0
0
0
6
2
3
0
2
0
6
29
4
4
5
3
2
3
0
3
2
4
2
3
4
1
1
3
1
2
3
1
4
3
5
1
2
1
0