VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 07-09-2022 09:00 uur


Commissiekamer
0
Voorzitter: Mw. ir. M. de Widt MPM
Griffier: Berbel Ferwerda
0
0
0
7
2
2
1
0
4
2
3
0
1
2
1
4
2
7
1
10
1
11
2
2
2
2
2
3
3
2
0
0