VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 17-05-2023 15:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
13
1
2
0
0
3
3
2
5
4
2
2
6
3
0
1
1
2
3
2
1
3
2
2
2
4
2
1
2
5
4
2
1
3
2
0
0