VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 21-06-2023 15:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
8
1
2
0
0
3
1
8
6
5
0
3
3
3
5
8
2
1
1
1
1
0
0