VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 05-06-2024 15:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
11
11
1
1
0
0
1
3
8
15
15
8
15
0
1
3
2
2
2
1
4
5
5
4
4
5
2
0
0