VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen
Datum: 06-03-2024 15:30 uur


Commissiekamer
0
0
0
1
0
17
1
1
1
0
16
3
2
6
12
3
7
4
2
2
0
3
2
2
2
0
0