VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 26-06-2019 13:00:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. A.C. Boelhouwer
Griffier: Dhr. dr. R.J. Poort
0
0
0
0
1
2
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
2
1
1
1
1
2
1
2
1