Statencommissie Milieu en Mobiliteit 15 april 2020 09:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD: De VVD is een warm voorstander van het SV tot uitbreiding van de parkeercapaciteit bij P+R Breukelen, zowel in relatie tot de bereikbaarheidsdoelen als het knooppuntenbeleid. Tegelijkertijd staat in het SV dat het van belang is om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van betaald parkeren.- Kan GS, vooruitlopend op een onderzoek, aangeven hoe de eventuele invoering van betaald parkeren strookt met de ambitie van het college om meer automobilisten gebruik te laten maken van het OV?
  De VVD vindt, dat de P+R voorzieningen in Breukelen niet bedoeld zijn voor zgn. meerdaagse langparkeerders, die daar gratis hun auto kunnen achterlaten om bijvoorbeeld de trein te pakken naar Schiphol.
  - Ziet GS mogelijkheden om bijvoorbeeld te differentiëren naar type parkeerders? Zo ja, welke consequenties brengt dit dan met zich mee?
  De omgeving van P+R Breukelen is een beoogd OV knooppunt met eveneens uitbreiding van het woningaanbod.

  - Kan GS toezeggen, dat de realisatie van een parkeergarage niet ten koste gaat van de mogelijkheid om aanvullende woningbouw te realiseren in de schaars beschikbare ruimte?

   

  GroenLinks: Is er een prognose beschikbaar? Hoelang duurt het totdat die ook die 200 parkeerplaatsen onvoldoende zijn?

  · Waarom heeft de Raad van State uitspraak gedaan dat P1 gemaximaliseerd is tot 400 plekken?

  · Wat is de definitie van oneigenlijk gebruik? Vallen cursisten en scholieren/studenten wel of niet onder oneigenlijk gebruik?

  · De opbrengst gaat uit van 600 parkeerders, maar we hebben het nu over een uitbreiding van 200 parkeerplaatsen voor 5 miljoen euro. Wat is de verwachtte kostendekkingsgraad voor alleen deze garage?

  vergroten verkleinen laden...