VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 01-12-2021 14:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. T.M.S. Vrielink
Griffier: Ruud Poort
0
0
0
0
6
1
2
3
0
2
0
1
5
11
6
4
3
4
9
0
2
2
2
1
3
0