VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 15-09-2021 13:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. T.M.S. Vrielink
Griffier: Ruud Poort
0
0
1
0
11
2
2
5
0
0
0
3
7
2
2
4
0
2
2
2
2
1
2
5
2
2
3
2
3
2
0