VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 23-06-2021 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. T.M.S. Vrielink
Griffier: Ruud Poort
0
0
1
0
6
2
2
6
0
0
8
4
4
3
21
0
3
3
2
4
1
2
0