VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 26-05-2021 13:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. T.M.S. Vrielink
Griffier: Ruud Poort
0
0
1
0
10
3
2
7
0
1
0
2
0
2
2
2
2
3
3
4
3
1
3
7
3
1
2
2
5
0