VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 26-01-2022 13:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: Mw. T.M.S. Vrielink
Griffier: Ruud Poort
0
0
0
1
6
1
2
4
0
2
0
2
7
4
0
3
5
1
1
3
4
6
3
3
7
4
2
2
0