VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 14-06-2023 13:00 uur


Statenzaal
0
0
0
0
15
1
2
4
0
0
10
6
4
2
4
3
4
4
3
0
2
2
2
2
2
4
1
5
0
0