VergaderingVergadering van Statencommissie Milieu en Mobiliteit
Datum: 29-05-2024 13:00 uur


Statenzaal
0
0
0
0
13
9
2
1
0
0
0
15
21
3
6
3
6
5
2
3
3
3
6
4
16
3
4
3
2
2
2
5
5
0
5
2
3
0
0