VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 10-03-2008 20:00 uur


Algemene bijlage
2007RGW50 vaststelling foerageergebieden (pdf, 59,03 KB)
2007RGW50 vaststelling foerageergebieden bijlage 1 (pdf, 137,54 KB)
2007RGW50 vaststelling foerageergebieden bijlage 2 (pdf, 1,78 MB)
2007RGW50 vaststelling foerageergebieden bijlage 3 (pdf, 1,86 MB)
2008RGW22 uitgangspunten vliegbasis soesterberg (pdf, 76,60 KB)
2008RGW22 uitgangspunten vliegbasis soesterberg bijlage (pdf, 56,98 KB)
2008RGW22 uitgangspunten vliegbasis soesterberg bijlage 1 (pdf, 1,10 MB)
2008RGW24 plan van aanpak voorloper op groene hartniveau voor provinciale structuurvisies memo (pdf, 57,85 KB)
2008RGW24 plan van aanpak voorloper op groene hartniveau voor provinciale stuctuurvisies (pdf, 60,62 KB)
2008RGW24 plan van aanpak voorloper op groene hartniveau voor provinciale stuctuurvisies bijlage (pdf, 151,09 KB)
2008RGW38 memo toezegging de heer krol achtergrond informatie bij nrc artikelen over natuurbeheer (pdf, 81,63 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding (pdf, 11,85 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 1 (pdf, 56,53 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 2 (pdf, 623,55 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 3 (pdf, 1,05 MB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 4 (pdf, 378,93 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 5 (pdf, 219,91 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 6 (pdf, 385,01 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 7 (pdf, 665,10 KB)
2008RGW39 onderzoeksresultaten lccm nut en noodzaak muskusrattenbestrijding bijlage 8 (pdf, 362,70 KB)
2008RGW40 verslag nwro 14-1-2008 (pdf, 133,99 KB)
2008RGW41 ontwerp beleidslijn nieuwe wro (pdf, 352,05 KB)
2008RGW42 verslag rgw 28-1-2008 (pdf, 183,50 KB)
2008RGW43 termijnagenda (pdf, 100,14 KB)
2008RGW44 rapportage onderzoekscommissie water en bodemdaling gmn (pdf, 65,90 KB)
2008RGW44 rapportage onderzoekscommissie water en bodemdaling gmn bijlage 1 (pdf, 122,86 KB)
2008RGW45 provinciale rol in de problematiek rond hoogspanningslijnen (pdf, 57,98 KB)
2008RGW45 provinciale rol in de problematiek rond hoogspanningslijnen bijlage (pdf, 53,83 KB)
2008RGW46 instellingsbesluit provinciale commissie leefomgeving (pdf, 136,73 KB)
2008RGW47 randstedelijk rekenkamer meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwaterontrekkingen (pdf, 58,59 KB)
2008RGW48 samenwerkingsagenda's van de provincie utrecht (pdf, 72,93 KB)
2008RGW48 samenwerkingsagenda's van de provincie utrecht bijlage (pdf, 394,71 KB)
2008RGW50 uitspraak raad van state betreffende goedkeuringsbesluit rsp van het bru (pdf, 77,38 KB)
2008RGW50 uitspraak raad van state betreffende goedkeuringsbesluit rsp van het bru bijlage (pdf, 86,66 KB)
2008RGW51 uitvoering geven aan amendement landschapsbeheer utrecht (pdf, 55,77 KB)
2008RGW52 voorstel doorloop agenda 2010 project stichtse lustwarande 2008 (pdf, 54,59 KB)
2008RGW52 voorstel doorloop agenda 2010 project stichtse lustwarande 2008 bijlage 2 (pdf, 32,43 KB)
2008RGW52 voorstel doorloop agenda 2010 project stichtse lustwarande 2008 bijlage 3 (pdf, 73,04 KB)
2008RGW53 plan van aanpak voor herziening van het waterhuishoudingsplan (pdf, 59,35 KB)
2008RGW53 plan van aanpak voor herziening van het waterhuishoudingsplan bijlage (pdf, 190,85 KB)
2008RGW54 wijziging subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en subsidieregelling natuurbeheer 2007 (pdf, 70,88 KB)
2008RGW54 wijziging subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en subsidieregelling natuurbeheer 2007 bijlage (pdf, 163,17 KB)
2008RGW55 wijziging van een subsidieplafond voor 2007 bij de subsidieregeling natuurbeheer provincie utrecht 2007 (pdf, 68,73 KB)
2008RGW55 wijziging van een subsidieplafond voor 2007 bij de subsidieregeling natuurbeheer provincie utrecht 2007 bijlage (pdf, 51,73 KB)
2008RGW56 vaststelling van de subsidieplafonds begrotingsjaar 2008 in het kader SN en SGN 2007 (pdf, 68,64 KB)
2008RGW56 vaststelling van de subsidieplafonds begrotingsjaar 2008 in het kader SN en SGN 2007 bijlage (pdf, 107,68 KB)