VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 14-10-2013 19:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
0
2
0
0
1
2
3
8
6
1
3
0
1
6
3
0