VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 16-09-2013 19:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
1
2
0
0
1
7
2
4
0
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
0