VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 21-01-2013 12:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Karin Peters
0
0
1
0
0
2
34
1
2
0
3
5
2
2
1
1
1
0