VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 03-06-2013 12:30 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
1
0
2
0
0
1
4
5
1
2
2
0
3
2
1
7
3
2
2
2
2
0