VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 18-03-2020 13:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
5
1
2
1
0
2
4
0
2
1
7
0
1
1
0