VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 08-01-2020 09:30 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
3
4
2
0
2
2
0
0
0
0
1
12
3
0
4
2
1
2
0
4
1
1
6
2
1
2
1
3
0
3
3
1
1
1
0