VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 12-10-2022 13:30 uur


Commissiekamer
0
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Frank Kools
0
0
0
19
2
2
0
0
0
3
3
7
4
4
2
2
2
0
2
2
6
2
2
4
6
7
3
5
3
2
7
2
3
0
0
0