VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 19-01-2022 12:30 uur


Statenzaal
0
0
0
0
8
4
3
6
0
2
13
2
3
3
7
3
3
2
0
3
1
2
2
6
2
3
3
1
1
4
5
3
0
3
10
2
0