VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 23-11-2022 13:30 uur


Commissiekamer
0
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Frank Kools
0
0
0
17
1
2
0
0
2
3
14
4
3
4
3
2
6
0
4
3
2
2
2
1
4
3
2
2
0
0