VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 21-06-2023 09:00 uur


Statenzaal
0
0
0
0
3
1
2
2
0
7
6
4
12
3
5
3
11
3
3
0
0
6
1
2
2
1
3
0
0