VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 25-01-2023 09:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Frank Kools
0
0
0
13
1
3
0
3
2
3
4
6
4
3
3
2
0
4
3
5
3
2
2
2
2
1
5
2
4
2
1
1
2
3
6
0
0