VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 10-04-2024 09:00 uur


Statenzaal
0
0
0
0
18
15
1
1
1
0
0
2
2
10
2
3
2
3
4
5
4
4
2
0
5
2
3
0
0