VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 05-06-2024 09:00 uur


Statenzaal
0
0
0
0
5
10
1
0
0
0
16
13
3
3
7
0
4
12
2
2
2
2
2
1
2
0
0