VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen
Datum: 06-03-2024 09:00 uur


Statenzaal
0
0
0
1
1
10
1
2
2
0
43
3
9
9
6
3
9
19
4
4
3
4
0
5
4
4
4
0
0