VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen en Water
Datum: 13-03-2013 19:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Dhr. drs. A.H.L. Kocken
Griffier: Dhr. drs. H. Schoen
0
0
15
0
Algemene bijlage
beantwoording schriftelijke vragen Statencommissie RGW inzake Statenvoorstel over het inpassingsplan voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncolog (3).pdf (pdf, 261.06 KB)