VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte, Groen en Water
Datum: 10-09-2018 13:00 uur


Locatie: Zie opening
Voorzitter: Mw. drs. A. Dekker en dhr. R. van Reenen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman
0
0
1
0
1
1
3
2
0
7
0
6
0
2
3
0
2
0
2
1
1
2
2
4
3
2
1
1
11
0